Strona główna Archiwum seminariów English

Seminarium z Analizy Nieliniowej i jej Zastosowań

Witamy na stronie Wydziałowego Seminarium z Analizy Nieliniowej i jej Zastosowań odbywającego się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizatorzy

Seminarium prowadzą prof. dr hab. Wacław Marzantowicz oraz prof. UAM dr hab. Dariusz Bugajewski, a funkcję sekretarza pełni dr Piotr Kasprzak.

Tematyka

Celem seminarium jest stworzenie forum do dyskusji szerokiego spektrum tematów z zakresu analizy nieliniowej oraz jej zastosowań. Szczególna uwaga będzie poświęcona metodom topologicznym stosowanym w analizie nieliniowej oraz jej zastosowaniom (ze szczególnym uwzględnieniem nieliniowych równań różniczkowych i całkowych) w fizyce, ekonomii oraz innych dziedzinach. Planowane odczyty będą miały charakter przeglądowy, aby mogły być adresowane do szerokiego grona słuchaczy. Planujemy zapraszać gości z różnych ośrodków akademickich w kraju, aby móc zapoznać się z aktualnymi problemami analizy nieliniowej i jej zastosowań, które przyciągają uwagę innych grup badawczych.

Termin

Seminaria odbywać się będą raz w miesiącu (w piątki) zazwyczaj o godzinie 11:00 w sali B1-37 Collegium Mathematicum przy ul. Umultowska 87 w Poznaniu. Informacje o dokładnej godzinie rozpoczęcia oraz sali będą każdorazowo ogłaszane przez Sekretarza Seminarium z dostatecznym wyprzedzeniem.

2018-04-20 Seminarium

prof. PP dr hab. Jacek Żak
Wielokryterialne wspomaganie decyzji - podstawy metodyczne (matematyczne) i praktyczne zastosowanie w transporcie i logistyce

Wykład jest wprowadzeniem do metodyki Wielokryterialnego Podejmowania/Wspomagania Decyzji (WP/WD). Przedstawia również zastosowanie WP/WD w transporcie i logistyce. Prezentuje tło historyczne i główne motywacje dla stosowania WP/WD. Omawia klasyfikację i podstawowe cechy wielokryterialnych problemów decyzyjnych. Charakteryzuje proces wielokryterialnego wspomagania decyzji, w tym jego główne fazy i uczestników. Wykład zawiera podstawowe definicje i reguły związane z metodyką WP/WD, takie jak: rozwiązania paretooptymalne, punkt idealny i punkt nadir, macierz wypłat, rozwiązanie kompromisowe, model preferencji, itp. Przedstawia także klasyfikację i główne cechy metod WP/WD.

Dla zaprezentowania praktycznej użyteczności metodyki WP/WD pokazano kilka rzeczywistych przypadków. Dotyczą one 2-3 (w zależności od dostępności czasu) z poniższych zagadnień:

  • Wielokryterialna ocena i ranking (uszeregowanie) firm przewozowych – usługodawców transportowo - logistycznych.
  • Wielokryterialna analiza problemu lokalizacji strefy kibica piłkarskiego.
  • Przebudowa systemu dystrybucji towarów. Porównanie optymalizacji jedno- i dwukryterialnej.
  • Przebudowa złożonego procesu gospodarczego w oparciu o metodykę WP/WD (np. proces realizacji zamówienia i dostawy).
  • Wielokryterialny wybór dostawców w różnych branżach.
  • Projektowanie i wielokryterialna ocena globalnych/ międzynarodowych korytarzy logistycznych.

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane wyniki komputerowych eksperymentów obliczeniowych.

Seminarium odbędzie się o godzinie 11:00 w sali B1-37. Językiem wykładowym będzie język angielski.

Więcej...

Strona seminarium SONATA została stworzona przez dra Marcina Borkowskiego.